Zarys historii parafii Biskupice koło Olesna 

Pierwsza pisemna wzmianka o wiosce Biskupice pochodzi z roku 1228. W dokumencie księcia Henryka Brodatego wspomniana jest miejscowość Byscina (chodzi o naszą miejscowość Biskupice). W wiosce tej są  dwa zabytkowe kościoły: drewniany pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej i  św. Mikołaja biskupa oraz murowany  pod wezwanem św. Jacka. Kościół św. Jadwigi  pierwszy  raz został wymieniony w źródłach
w roku 1405 jako kościół parafialny w rejestrze klasztornym biskupów lubuskich, którzy byli wtedy właścicielami  tej wioski.


Istniała więc już wtedy parafia Biskupice. Można przypuszczać, że już w tym czasie kościołem filialnym parafii był kościół drewniany
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Boroszowie.


Po Reformacji w roku 1517 były w Biskupicach bardzo silne
wpływy protestantyzmu. Wtedy na wiele lat kościół św. Jadwigi Śl.
i św. Mikołaja został przejęty przez protestantów. Z powrotem przeszedł w ręce katolików w II połowie XVII wieku. Została wtedy parafia Biskupice dołączona do parafii Sternalice. Samodzielną parafią stała się znów w roku 1756. Wtedy proboszczem parafii
został kanonik regularny z Olesna ks. Grzegorz Adamczyk. W roku 1773 wskutek zatargów między władzą świecką a duchowną parafia straciła swą samodzielność i trzy lata później została dołączona do sąsiedniej parafii Kościeliska. Należała do do Kościelisk aż do erygowania tejże parafii na nowo w roku 1895. W następnym roku przyszedł do Biskupic nowy proboszcz ks. Hugo Siegesmund.


Kościół św. Jacka był dawniej kościołem protestanckim. Został wybudowany przez protestanta właściciela Biskupic hrabiego
von Jordana w latach 1784 – 1787.
Był kościołem protestanckim
do roku 1946, kiedy przeszedł w ręce katolików.


W Biskupicach od roku 1787 do 1945 istniały dwie parafie - katolicka i ewangelicka.


Istniały też dwie szkoły, również katolicka i ewangelicka.


W roku 1783 w Biskupicach znajdowało się: 10 gospodarstw chłopskich oraz 23 zagrodników i chałupników. Był młyn wodny. Biskupice liczyły wtedy 254 mieszkańców.

W roku 1845 w Biskupicach było 60 domów, zamek (wybudowany przez hrabiego von Jordana w 1772 roku), leśniczówka, młyn wodny
i młyn wietrzny, gorzelnia, wytwórnia piwa, cegielnia i piec do wyrabiania wapna. Biskupice wtedy miały 520 mieszkańców. Wśród nich było 80 ewangelików i 12 żydów.

Obecnie wioska Biskupice liczy 353 mieszkańców.
 
Nie można podać dokładnej daty powstania szkoły w tej wiosce, ale na pewno istniała już w roku 1766.
Był tam wtedy nauczycielem Franciszek Seliger.

autor: ks. B.Joszko